Skip to main content

“Elke verandering begint met
men andere manier van kijken”

Vernieuwend veranderen

Uitgangspunt: alles is voortdurend in verandering. De werkelijkheid is dynamisch en continu in beweging. Dat geldt voor alles, dus ook voor organisaties. Daar heerst dus nooit een stabiele situatie.

De hedendaagse visie op leiderschap en organiseren, zoals geïntroduceerd door Peter Senge (auteur van 'De Vijfde Discipline') en Otto Scharmer (ontwikkelaar van Theory U), is gebaseerd op deze principes.

Organisaties evolueren voortdurend. Leiderschap draait om het organiseren van mensen en ideeën rondom de doelen en relaties van de organisatie. Door het gehele speelveld te betrekken, ontdekken alle betrokkenen hernieuwde betekenis in hun bijdragen, waarbij veranderingen niet worden gevreesd maar juist worden verwelkomd.

Met je organisatie op zoek gaan naar de beste manier en de beste team samenstelling om het beste uit je organisatie te halen om bijvoorbeeld zelforganisatie en vergaande zelfsturing te realiseren.

Dat is voor ons vernieuwend veranderen - wij geloven niet in blauwdruk oplossingen (convectie), maar wel dat iedere situatie en omstandigheid uniek is en door betrokkenen moet worden opgelost (maatwerk). Dat vraagt om een professionele creatieve aanpak waarbij de mensen en de organisatie zichzelf, elkaar en het werk opnieuw uitvinden.

+31 653 375 415
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

whatsapp fitmaker